Mijn verhaal

Therapie met

paarden

Wij kunnen de mogelijkheid bieden om te betalen met een persoonlijk zorgbudget zijnde "PVB" of PAB"

Wat is equi-therapie?

Bij equi-therapie doen we oefeningen zowel op als naast het paard. De oefeningen op het paard zijn zonder zadel, wel is er een dekje op het paard gelegd met een singel erom met handvaten. Je kan comfortabel en veilig zitten waarbij de bewegingen van het paard bewust worden meegemaakt. De therapeute loopt ernaast en houdt het paard aan het touw vast.

Er wordt gewerkt volgens een orthopedagogische (orthopedagogisch rijden) of psychotherapeutische (therapeutisch rijden) methodiek.

Psychotherapeutische methodiek

Bij deze methodiek zijn de oefeningen afgestemd op de individuele noden en doelstellingen, dit zowel op motorisch, sensorisch, psychisch, sociaal als cognitief vlak.

Door middel van verschillende manieren zoals rijden, voltigeren,grondwerk of lange teugel, werken we samen aan de vooropgestelde doelen.

Doelen therapeutisch rijden

 • Motiveren
 • Bevorderen
 • Stabiliseren
 • Het behalen van doelen
 • Meer inzicht krijgen

Orthopedagogische methodiek

Deze methodiek bevat oefeningen op het paard en richt zich op het versnellen, bevorderen of corrigeren van het ontwikkelingsproces op vier niveaus:

 1. Cognitief: het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken, ook zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie.
 2. Psychomotorisch: grove en fijne motoriek, dynamisch bewegen.
 3. Emotioneel
 4. Sociaal

Doelen orthopedagogisch rijden

 • Angst verminderen
 • Vertrouwen ontwikkelen
 • Zichzelf leren evalueren
 • Concentratie en alertheid verhogen
 • Zelfzekerheid opbouwen
 • Sociale vaardigheden aanscherpen

Doelgroep

Equi-therapie verbetert vooral de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met specifieke noden zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD, leermoeilijkheden, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen…

Andere doelstellingen / vaardigheden kunnen zijn:

 • Evenwicht
 • Ontspanning / relaxatie
 • Bewegingscontrole
 • Versterken van spieren en pezen
 • Coördinatie
 • Lichaamsbesef
 • Tijdsbesef en ruimtelijke oriëntatie
 • Spraakontwikkeling
 • Moed en doorzettingsvermogen
 • Gevoelens (h)erkennen, beheersen, relativeren
 • Grenzen ervaren en aangeven
 • Veerkracht
 • Concentratie en aandacht

Tarieven

Kinderen

 • Intake: €65
 • Sessie van 1u: €55

Volwassenen

 • Intake: €85
 • Sessie van max. 1,5u: €75

Wij kunnen de mogelijkheid bieden om te betalen met een persoonlijk zorgbudget zijnde "PVB" of PAB"