Paard&Insight Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.paarden-coaching.be

Molenstraat 100, 9140 Tielrode

0468.54.44.58

info@paarden-coaching.be

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor het gebruik van onze diensten of de gegevens die je zelf aan ons verstrekt, worden verwerkt.

 • Je voor- en achternaam
 • Je geboortedatum
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je locatiegegevens
 • Het IP-adres van het apparaat waarmee je naar onze website surft
 • Overige persoonsgegevens die je ons zelf actief telefonisch en/of via mail verstrekt
 • Gegevens over je activiteiten op onze website

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

Paard&Insight Coaching verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Voor het afhandelen van je betaling
 • Voor contact ivm onze dienstverlening
 • Om je in te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten te leveren

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze werden verzameld. We hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Het delen van je persoonsgegevens met derden

Je gegevens worden niet doorverkocht of verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Paard&Insight Coaching gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of er bezwaar tegen te maken.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens richten aan info@paarden-coaching.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Paard&Insight Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@paarden-coaching.be.

 

Gegevensverwerking via Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de website worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google zal de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd.

Je kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in je browser te selecteren.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vind je in de privacyverklaring van Google en in de instellingen voor Google Ads.