Privacybeleid

Paard & insight coaching is verantwoordelijke voor dit privacybeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Paard & insight coaching
Molentstraat 100
9140 Tielrode
BE0732.662.873

Email: info@paarden-coaching.be
Tel: 0468.54.44.58

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig en waarvoor gaan we ze gebruiken.
Om een goede dienstverlening te kunnen bieden hebben wij in sommige gevallen persoonlijke informatie nodig.

Naam en voornaam
We willen er zeker van zijn dat we met de juiste persoon spreken.

Adresgegevens
Deze gegevens hebben we nodig om bijvoorbeeld een offerte of factuur op te stellen

Telefoonnummer
Om je te kunnen contacteren i.v.m. een lopend project of om een afspraak te bevestigen

Email adres
Om o.a. offertes en facturen te kunnen verzenden. Informatie bezorgen over gemaakte afspraken. Een reservatiebevestiging verzenden, …

Contact formulier
Hier vragen we enkel gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen. Deze gegevens worden niet op onze servers bewaard.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shieldprinciples en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wat zijn jouw rechten

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, word je gevraagd om een email te verzenden naar info@paarden-coaching.be. We maken er dan snel werk van om alles administratief te regelen. Eens de gevraagde aanpassingen verwerkt zijn, bevestigen we dit per mail.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden nooit overgemaakt aan derden. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan ons worden meegedeeld per mail of briefwisseling. Dit om alle communicatie misverstanden te voorkomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechters

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Omtrent alle betwistingen zijn enkel en alleen de rechtbanken gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. 

Klachten

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be
+32 (0)2 274.48.00

Laatste aanpassing

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om up-to-date te blijven met de gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.