Kindercoach

Juf tanja

Ervaring in het onderwijs

Ik studeerde jaren geleden Latijn-Wetenschappen, om daarna mijn bachelor Lager Onderwijs te halen. Ook volgde ik tal van bijscholingen, voornamelijk rond differentiatie, zelfstandig werk en hoogbegaafdheid.
Ondertussen heb ik nu reeds meer dan 30 jaren ervaring als juf in het lager onderwijs zowel in het 2e, 4e (20 jaar) als het 5e leerjaar. De laatste jaren begeleidde ik de overgang van de lagere school naar het middelbaar in goede banen voor de zesdejaars. Het lesgeven onderbrak ik 2 jaar met zorg en beleidsondersteuning.

Tijdens de 2 jaar in de zorg merkte ik hoeveel kinderen nood hebben aan extra ondersteuning en dit zowel op emotioneel als cognitief vlak. Tegelijkertijd stelde ik vast dat hier een groot tekort aan begeleiding is.
Ik besloot mij bij te scholen als kindercoach met paarden om deze nog beter te kunnen ondersteunen op emotioneel vlak. In 2022 heb ik dan ook mijn diploma kindercoach met paarden behaald.

Als leerkracht van de lagere school merkte ik dat steeds meer kinderen vast lopen op school. Heel vaak kinderen die op een andere manier denken als de meesten. Bij de meeste mensen is de linkerhersenhelft dominant (hierop zijn de meeste leermethodes gebaseerd). Bij een minderheid is de rechtse manier van denken dominant en zij geraken gedesoriënteerd omdat ze als het ware gedwongen worden te leren op een manier die niet bij hen past.

Dus ging ik op zoek naar een opleiding die het emotionele en cognitieve combineert én tegemoet komt aan die anders lerende kinderen en kwam uit bij Anders Leren Met Paarden (ALMP). Op cognitief vlak komt deze methode tegemoet aan alle kinderen en dus ook de kinderen die behoefte hebben aan de rechtsgeoriënteerde leerstijl: in beweging en visueel/kinesthetisch in plaats van stilzittend en auditief/digitaal.

Ik behaalde mijn certificaat van ALMP (Anders Leren Met Paarden) in september 2023 en kan nu eindelijk mijn jarenlange ervaring inzetten om kinderen met leerproblematieken verder te helpen!